Vandenai guldo javus

Nu ir pagalvojau, kas gi čia išguldė tuos javus. Visokius rugius ir kviečius. Kam ausis nurauti? Pasirodo, nėra kam. O taip norėtųsi. Lietus padarė. Taip jo laukiau. Atėjo.

Einu, o jie guli. O taip gražiai prieš tai stovėjo. Pradžiai bandžiau suprasti pagal formą, kas gulėjo. Neatpažinau. Mane beje priminė. Bet neatsimenu, kad voliočiaus paskutiniu metu.