Laukuose bruzgynuose

Nuvariau pas kaimyną. Ir tik tada pamačiau, kad per keletą dienų viskas, kas norėjo sužydėti balandį, jau pradėjo. Pirmiausia, kai dėjo tai dėjo slyvaitės. Visos, laukinės ir nelaukinės. Ir kokiu baltu grožiu jos dainuoja. Žalumą iš karto įjungė beržai. Na žolė tai taip subtiliai lindo lindo ir išlindo. Jau mačiau, vienas kaimynas bandė skusti žolę, jam labiau patinka dulkės ir žemė. O man duokite kuo daugiau žolių. Gražių, įvarių, mano žolių.

Nenormaliai stiprus pavasario pareiškimas. Sausa, tiesa, labai.