Pavasaris jau čia

Todėl prašau kaimynų, kai matysite šį ženklą, paisykite jo nurodymų.

O ką, vis kaimyno vaikai į tą ekraną sulindę. O aš jiems noriu parodyti vabalus, paukščius, kirmėles. Nemato.