Žemė žemė žemė

Nesusivaldžiau. Ėmiausi susitikti su žeme. O koks buvo jaukus pirmasis šių metų pasikapstymas. Kurmio rojus. Pradžioje įšalą išlupti pramušti, paskui kelis akmenis išjudinti. Atrodo, kad gyvenimas sugrįžta į savo vėžes. Tuoj pavasaris parodys savo didesnį veidą.

Beje, kapsčiausi kapsčiausi ir sliekus atkapsčiau.