Paukščių vieta Kintuose

Taip, Ventės ragas nuo čia jau visai šalia, penki-septyni kilometrai, jei tiesiai. Minija nuolat aprūpina vandeniu, tik gyvenk ir žvenk. Jei esi paukštis.

Ir ne po vieną čia gera gyventi, o dideliais būriais. Nepažįstu dar paukščių, kad įvardinčiau. Bet labai gražu. O gyvai dar taip gerai jie girdisi.

Tik va šis paukštis vienišius yra ne veltui vienas. Sparnas sužeistas.

Baltieji garniai tokie elegantiški. Tokie atsargūs. Ir tokie tylūs.

Visas gamtos hrožis yra ne tik paukščiai. Bet ir visos tos laukinės gėlės aplink.

Kai kur aš net ne visai suprantu, ką matau.

Tik gaila, visai netoli girdžiu medžiotojo šūvius.