Kalesninkai. Bažnyčia

Prie pat Baltarusijos sienos Šalčininkų rajone yra toks kaimas, o gal ir miestelis Kalesninkai.

Bažnyčia įspūdinga. Ryški, iš tolo matos. Vadinasi Mergelė eina į dangų. Ji yra šventa. Gal netiksliai atkartojau, bet panašiai.

O įdomiausia, kad prieš tai buvusi bažnyčia iš čia buvo perkelta į Rodūnią, miestą dabar Baltarusijoj.

Dabar čia pamaldos veikia lenkų ir lietuvių kalbomis. Atstatė klebonas Mykolas Rudzis, kuris čia įkūrė ir pirmą lietuvišką mokyklą. Jo, būti lietuviu čia nebuvo paprasta, buvo ir draudžiama.

Dominavo lenkiška kultūra. Ir dabar dominuoja. Kad išsaugoti lietuvybę, iki šiol čia ministerija atskirai funduoja lietuvišką mokyklą, nors lenkiška gimnazija čia geriau gyvena finansiškai, net dėl Lietuvos dotacijų. O dar ateinanti parama iš Lenkijos. Yra ta trintis, neišspręsta čia istorija. Žmonės tiesiog atvirai nekonfrontuoja, bet trintis lieka.

Religiniai simboliai sulenkėjusiame krašte – stipriau išreikšti.

Nors nebūtinai tai padaro bendruomenę religingesnę. Štai, pavyzdžiui, jaunuolis eina ir šaudo į viską, keliaudamas per šventorių.

Nors va, atsiranda vis daugiau ir lietuviškų simbolių. Nors ir nedidelių.

Tiesa, gal kas darbo ieško?