Kernavė lapkritį

Paprastai prie Kernavės esu buvęs ne vieną kartą. Ir ne du. Tik dabar turiu pasakyti, kad esu buvęs ne Kernavėj, o prie Kernavės. Šį kartą drįsau apeiti daugiau, nei vien tik prie bažnyčios.

Oh. Man tai buvo atradimas. Ir amatininkų kaimas, ir takai tarp senų ąžuolų ir klevų. Dar nelabai ir žinau, kas ta Kernavė iš tikro buvo. Einant pėsčiųju taku pirmiausia matosi bažnyčia. Toliau matosi senosios bažnyčios pamatiniai akmenys. Na, tiesa, klebonija visu gražumu. Tada viena koplyčia. Na ir štai kas – ant koplyčios tie kryžiai. Jie jau nėra vien krikščionybės antspindys. Jie yra jau to pasaulio atspindys, ant kurio pastatyta bažnyčia.

Kažkaip geriausiai buvo galima pajausti tą senąją dvasią kalvų ir medžių pagalba. Gera buvo užklysti. Pagalvojau, gal tas kalnas prie mano trobos taip pat yra koks piliakalnis.

Jūsų Vytas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s